Wie kunnen erven?

Testament — Door op 13 juli 2011 15:00

De mogelijke erfgenamen zijn onder te verdelen in vier groepen:

  1. Echtgenoot/geregristreerd partner, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
  2. Ouders, broers, zusters, afstammelingen van broers en zusters in de rechte lijn
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Groep 1

In deze groep erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen ieder een gelijk deel van de erfenis. Kleinkinderen zullen een deel erven wanneer hun vader of moeder, die een kind van de erflater is,  eerder overlijdt dan de erflater. De kleinkinderen nemen dan de plaats van hun ouder(s) in, de zogenoemde plaatsvervulling

Groep 2

Wanneer personen uit groep 1 ontbreken, zullen de ouders en broers/zusters ieder een gelijk deel erven. De kinderen van broers/zusters kunnen erven door plaatsvervulling wanneer hun vader of moeder (die een broer/zus van de erflater is) voor de erflater komt te overlijden. Voor halfbroers en halfzusters geld echter een andere regeling: zij erven de helft van wat broers/zusters erven.

Groep 3

Wanneer personen van zowel groep 1 als groep 2 ontbreken, zullen de grootouders de nalatenschap erven. Elk persoon zal een evenredig deel krijgen. Eventuele plaatsvervulling door afstammelingen van de betreffende grootouders is toegestaan.

Groep 4

Bij het ontbreken van personen uit de drie voorgaande groepen, zullen de overgrootouders erven. Ook hierbij krijgt iedereen een even groot deel. Ook hierbij is plaatsvervulling door afstammelingen toegestaan.

Begrafenis-regelen.nl wil u er echter op wijzen dat de erfopvolging niet verder dan de zesde graad reikt. Verwanten verder dan de zesde graat kunnen niet erven, waarna de nalatenschap vervalt aan de staat.Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks