Waarschuw een arts

Direct na het overlijden dient er een (huis)arts gewaarschuwd te worden. De arts maakt dan een akte van overlijden op.
Bij verdachte omstandigheden of suïcide is de arts verplicht om de Officier van Justitie waarschuwen. Pas als de Officier van Justitie daarna toestemming geeft, mag de overledene vervoerd en/of opgebaard worden.

-Overleden op reis? Bel ook de alarmcentrale van de reisverzekering.
-Overleden na een ongeluk? Bel ook de autoverzekering.

 

Heeft u dit gedaan? Ga door naar stap 2