Verbod erfenis vakantie-uren

Nieuws — Door op 9 augustus 2011 11:36

De kantonrechter in Heerenveen oordeelde onlangs dat de nabestaanden van een werknemer een bedrag van € 3.467, 15 bruto ontvangen voor 266 openstaande vakantie-uren. In een soortgelijke zaak in 2009 oordeelde de rechtbank van Assen juist het tegenovergestelde. De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom duidelijkheid.

“Bij overlijden van een werknemer moet het niet mogelijk zijn dat erfgenamen aanspraak kunnen maken op diens openstaande vakantiedagen”, pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland. Beide organisaties willen een wettelijk verbod, dit in reactie op bovenstaande tegenstrijdige rechterlijke uitspraak.

Uitbetalen bruto erfenis vakantiedagen
Volgens de ondernemingsorganisaties is het onwenselijk om deze uren aan de erfgenamen uit te betalen, dit omdat bij een normaal dienstverband de werknemer deze uren ook niet in geld uitbetaald zou krijgen. Deze uitspraak vergroot voor werkgevers het risico op het uitbetalen van een groot bedrag, indien de werknemer een grote hoeveelheid aan vakantiedagen heeft opgebouwd.

Uitbetalen vakantiedagen
Uitbetaling van wettelijk verplichte vakantiedagen tijdens het dienstverband is bij wet al verboden. Een werknemer heeft immers recht op een paar dagen rust. Zelfs bij beëindiging van een dienstverband (zonder overlijden) weegt de stem van de werkgever zwaar als het gaat om het uitbetalen of opnemen van de resterende vakantiedagen. Volgens de organisaties wordt dan ook aan het doel van de vakantierechten voorbij gegaan, als nabestaanden aanspraak kunnen maken op deze uren.


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks