Vakantiedagen uitbetaald na overlijden

Nieuws — Door op 25 augustus 2011 12:26

Volgens de recente uitspraak hebben nabestaande van een werknemer recht op vakantiegeld.

Veel werkgevers betalen na het overlijden van een werknemer wel het loon, een deel van het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering uit, maar laten de vakantiedagen vervallen. Hierdoor krijgen nabestaanden niet altijd waar ze recht op hebben.
Bij een eerder gevoerde rechtszaak hierover was de uitspraak dat het recht op vakantiedagen een ‘persoonlijk’ recht is, waar de werknemer na overlijden geen aanspraak meer op kon maken en mochten deze, volgens een kantonrechter in Assen, komen te vervallen.

In Heereveen blijkt een kantonrechter hier anders over te denken en heeft recent bepaald dat de werkgever de vakantiedagen die een werknemer nog had bij zijn overlijden, moet uitbetalen aan de erfgenamen. De betreffende rechter stelt dat ‘als men ontslag neemt worden de niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald, bij overlijden moet dit dan ook gebeuren’.Het maakt volgens hem niet uit voor ‘het recht op uitbetaling’ hoe het arbeidscontract beĆ«indigd wordt.

FNV Bondgenoten is het hier mee eens: ‘Natuurlijk zijn gespaarde vakantiedagen van overleden werknemers geld waard en is dat bestemd voor de nabestaanden.’

Het is voor de afwikkeling van een overlijden dus belangrijk om in de gaten te houden hoe de betreffende werknemer omgaat met ongebruikte vakantiedagen. Brancheorganisatie MKB-Nederland is het hier echter niet mee eens en zijn bang dat werknemers bij overlijden van werknemers grote bedragen zullen moeten gaan uitbetalen aan nabestaanden, doordat werknemers een ‘stuwmeer’ aan vakantiedagen opgebouwd hebben. Het FNV brengt hier tegen in dat werkgevers dan maar moeten zorgen dat werknemers op vakantie gaan, waar de betreffende dagen ook voor bedoelt zijn.


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks