Testament

Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte waarin iemand schriftelijk vastlegt wat er na zijn of haar dood moet gebeuren. Hierin kunt u bepalen wat u wilt dat er gebeurt met uw nalatenschap na uw overlijden. Maar ook over de benoeming van de voogd over uw kinderen of het regelen van de uitvaart.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
Wat valt er allemaal te regelen in een testament?
Welke soorten testament zijn er?
Wanneer mag je een testament opmaken?
Wat als de overledene geen testament heeft?
Wie kunnen er erven?