Artikelen met: "uitsluitingsclausule"

Nieuwe regels bij scheiding m.b.t. erfenis

Een ieder die op of na 1 januari 2012 een verzoek tot echtscheiding indient, vant dan onder de nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn niet zo groot als verwacht, maar het is belangrijk om er even stil bij te staan. Juist vanwege het feit dat dit grote gevolgen kan hebben voor het verdelen van gemeenschappelijke bezittingen [&hellip

Wat valt er te regelen?

Door middel van een testament kunt u zelf regelen wat er na u dood gebeurt met uw nalatenschap. Wanneer er bij overlijden geen testament aanwezig is, vindt de verdeling van het nalatenschap plaats volgens de regels van het versterferfrecht. In een testament kunt u regelen wat er met uw vermogen dient gebeuren na uw overlijden. [&hellip