Artikelen met: "Testament"

Soorten testamenten

Een testament wordt over het algemeen opgesteld door een notaris. Hierin regelt iemand wat er gebeurt met de nalatenschap na zijn of haar dood. Hierin heb je echter drie verschillende soorten testamenten: Openbaar of authentiek testament Eigenhandig of holografisch testament Internationaal testament 1. Openbaar of authentiek testament Dit testament zal, met uw hulp, opgesteld worden door [&hellip

Wat valt er te regelen?

Door middel van een testament kunt u zelf regelen wat er na u dood gebeurt met uw nalatenschap. Wanneer er bij overlijden geen testament aanwezig is, vindt de verdeling van het nalatenschap plaats volgens de regels van het versterferfrecht. In een testament kunt u regelen wat er met uw vermogen dient gebeuren na uw overlijden. [&hellip

Wie mag een testament opmaken?

Iedereen die ouder is dan achttien jaar mag een testament opmaken. Een testament is individueel, wat betekent dat er geen gezamenlijke testamenten gemaakt mogen worden. [include file=”testament1.php&#

Wie kunnen erven?

De mogelijke erfgenamen zijn onder te verdelen in vier groepen: Echtgenoot/geregristreerd partner, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen Ouders, broers, zusters, afstammelingen van broers en zusters in de rechte lijn Grootouders Overgrootouders Groep 1 In deze groep erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen ieder een gelijk deel van de erfenis. Kleinkinderen zullen een deel erven wanneer hun [&hellip

Geen testament

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament gemaakt te hebben en hij laat een echtgenoot of geregistreerde partner na of één of meer kinderen achter, dan wordt het nalatenschap verdeeld (Wettelijk Erfrecht, Burgerlijk Wetboek). De hele erfenis gaat in eerste instantie naar de echtgenoot of geregistreerde partner (langstlevende echtgenoot). De kinderen hebben echter wel recht op een deel van [&hellip