Soorten graven

Begrafenis — Door op 7 juli 2011 15:45

Standaard graf
Een standaard graf is in feite een in de aarde gegraven kuil.

Grafkelder
Een grafkelder is een gemetseld of een uit betonnen elementen bestaand graf. De ingang van een grafkelder (graf) mag zich volgens de wet niet in een kerk of een ander gebouw bevinden. Tenzij het gebouw speciaal voor de grafkelder is gebouwd, zoals een mausoleum. Een grafkelder wordt meestal afgesloten door een betonplaat, welke wordt bedekt met aarde, grint, en/of door een grafsteen.

Urngraf
Dit is een graf speciaal bestemd voor het plaatsen van een of meerdere urnen. Hoewel een urn ook bijgeplaatst kan worden in een ‘gewoon’ graf, bieden de meeste begraafplaatsen urngraven aan. De afmeting van zo’n urnengraf is afhankelijk van het aantal te plaatsen urnen.

Bovengrondse graven
De wet staat toe dat er begraven wordt in boven de grond gelegen ruimten, mits daarbij voldaan wordt aan eisen in verband met de volksgezondheid. Deze ruimten staan bekend als inschuif-, galerij- en muurgraven. Deze graven moeten echter wel gelegen zijn op een begraafplaats, tenzij er vergunning wordt verleend door het college van B&W om een graf te stichten op eigen grond. 

Mausoleum
Een mausoleum is een gebouw, meestal boven een grafkelder. Het kan echter ook een gebouw zijn zonder grafkelder, waarin de kist(en) van een of meerdere overledenen op planken aan de muur staan of op de vloer.
Volgens de wet mag alleen bij een mausoleum de ingang tot de grafkelder zich in het gebouw bevinden.


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks