Rouw Takenmodel

In 1992 heeft de rouwdeskundige William Worden in een takenmodel vier rouwtaken onderscheiden. Deze taken kunnen in principe als een rode leidraad door het proces heen gebruikt worden, omdat de taken benadrukken wat er verricht moet worden voordat het rouwproces goed afgesloten kan worden.

Taak 1: Het aanvaarden van de realiteit van het verlies

De realiteit van het overlijden van de dierbare begint door te dringen. Men ‘weet’ dat de dierbare overleden is, maar beseft dit nog niet zo zeer. Bij een onverwacht overlijden vraagt deze taak over het algemeen meer tijd. Besef van de onomkeerbaarheid is nodig om de pijn van het gemis te kunnen voelen. Een aspect van de aanvaarding is het innerlijk weten dat hereniging in dit leven niet meer mogelijk is.

Taak 2: Het doorleven van de pijn en het verdriet

Volgens Willem Worden is het noodzakelijk om de pijn te voelen en er niet van weg te lopen: “Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel gehouden hebt en geen pijn te voelen”. Of er veel pijn of verdriet speelt, hangt natuurlijk af van hoe dierbaar iemand voor je is geweest. Het is dus mogelijk dat deze taak snel doorlopen kan worden, wanneer er weinig verdriet of pijn gevoeld wordt.

Taak 3: Het aanpassen aan een nieuw leven waarin overledenen niet meer aanwezig zijn

De overledene had waarschijnlijk veel betekenis en functie. Denk hierbij aan een partner, kameraad, iemand die het huishouden organiseerde of nam misschien het initiatief in contact met anderen. Doordat de overledene weg valt, zullen soms nieuwe vaardigheden ontwikkeld moeten worden en zal men zich aan moeten passen. Er wordt bijvoorbeeld door de sociale omgeving anders gereageerd op een echtpaar dan op een alleenstaande. Een ouder is is voor de maatschappij geen vader of moeder meer na de dood van enig kind. Het gaat dus ook om verandering in de maatschappij, niet alleen in het dagelijks leven: verandering hoe de maatschappij tegen de nabestaande en de nabestaande naar zichzelf kijkt.

Taak 4: De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven

De relatie met de overledene blijft bestaan, maar de overledene krijgt wel een andere plaats en wordt meer een herinnering. De emotionele energie die het rouwverwerkingsproces met zich mee bracht, kan nu geïnvesteerd worden in andere relaties en andere dingen.