Erfrecht – wijziging wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012

Erfrecht, Nieuws — Door op 1 november 2011 15:31

Vorderingen en schulden die door erfrecht zijn ontstaan en niet opeisbaar zijn maken geen deel uit van de vermogensrendementsgrondslag van box 3. Dit schrijft Staatssecretaris Weekers van Financiën in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012.

Defiscalisering schulden door erfrecht
Betreffende de defiscalisering in box 3 van vorderingen en schulden tussen ouders en kinderen die door erfrecht zijn ontstaan, geldt het volgende:
deze vorderingen en schulden maken geen deel uit van de vermogensrendementsgrondslag van box 3 voor zover deze niet opeisbaar zijn. In de wet is de tekst niet-opeisbaarheid nu uitdrukkelijk opgenomen.

Ongehuwd samenwonenden
De defiscalisering geldt ook in de situatie waarbij ongehuwd samenwonenden elkaar in het testament tot enig erfgenaam benoemen en aan hun kinderen een niet opeisbaar legaat van een geldsom toekennen (wettelijke verdeling).

Besluit peildatum
De staatssecretaris zal een besluit publiceren met daarin een soepel beleid over de termijn na het openvallen van de nalatenschap waarbinnen een legaat in juridisch opzicht moet zijn afgegeven. Als een legaat binnen twee jaar na het overlijden juridisch wordt afgegeven, geldt de defiscalisering vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de nalatenschap. De nabestaanden hebben dan voldoende tijd om deze onderdelen van de nalatenschap af te wikkelen.

Voor het volledige wetsvoorstel, verwijzen wij u u door naar Rijksoverheid.nl

[include file=”erfrecht1.php”]


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks