Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is het geheel aan bezittingen (en schulden) dat een overleden persoon achterlaat. De waarde van een nalatenschap is de som van alle bezittingen min de schuld. Bezittingen zijn alle zaken die je in geld kunt uitdrukken, zoals een schilderij of bankrekening. Schuld is bijvoorbeeld een nog openstaande hypotheek of persoonlijke lening, of een vordering.
De erfenis heeft alleen betrekking op de bezittingen en schulden van de overledene. Was deze in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de nalatenschap de helft van de waarde van de gemeenschap van goederen.

De nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, staat in het testament vermeld.

Ook handig om te weten:

Wie kunnen er erven?
Op welke manier kan de erfenis aanvaard worden?
– Wat is een erflater?
Wat is erfbelasting?
Verklaring van erfrecht
– Erven en verdeling van erfenis zonder testament
– Wat als ik buitenlands bezit erf?

Een tip voor uw erfenis:

Verklein uw erfenis door schenking!
Vakantiedagen van de overledene behoren tot de erfenis

Veranderingen sinds januari 2012:

Erfrecht – wijziging wetsvoorstel overige fiscale maatregelen
Regels voor verklaring van erfrecht aangepast
Vrijstellingen erfbelasting 2012
Nieuwe regels bij scheiding m.b.t. erfenis

Nieuws
Erven uit het buitenland wordt makkelijker

Tips om ruzie in de familie bij een erfenis te voorkomen