Boeken over rouwverwerking

Literatuut — Door op 27 september 2011 13:26

Met mijn ziel onder de arm – Riet Fiddelaers-Jaspers
In dit boek wordt duidelijk hoe onlosmakelijk liefde en rouw met elkaar verweven zijn. Wie liefheeft, neemt het risico van verlies erbij. Want zonder rouw gaat het niet. Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood maar ook bij een verlies door echtscheiding, van werk, een ideaal of je thuisland. Aan de hand van stappen in de verliescirkel neemt Riet Fiddelaers-Jaspers de lezer mee op verkenning door het rouwlandschap. Haar rijke ervaring blijkt uit de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die ze beschrijft. Dat maakt dat dit boek makkelijk leesbaar is en je als lezer diep kan raken.

ISBN 9789077179000
Te bestellen via bol.com

Er zijn voor jou, omgaan met jonge mensen die rouwen – Claire vanden Abbeele
Er zijn voor jou vestigt onze aandacht op de soorten van verdriet die we kunnen doormaken. Het omschrijft de rauwheid van rouw en hoe we kinderen en jonge mensen kunnen helpen met de verschillende rouwtaken. Het boek richt onze aandacht op gedrag dat ‘normaal’ is of ‘ons zorgen’ kan maken. We krijgen specifieke rouwadviezen als ouder of familielid en als begeleider in onze zorgvolle aandacht en voor onze manier van troosten. Het boek biedt heel bruikbare werkvormen, filmbesprekingen aan om als ouder, leerkracht of begeleider mee aan de slag te gaan, ook op momenten waarop verlies niet expliciet aan de orde is, maar we hen wel gevoelig willen maken voor dit aspect van het leven.

ISBN 9020957384
Te bestellen via bol.com

Over rouw – E. Kübler-Ross
In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaat zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan verlenen.

ISBN 9026319622
Te bestellen via bol.com

Je kind verliezen: zoektocht naar weerbaar rouwen – Marinus van den Berg
Een prachtig boekje voor alle mensen. Iedereen ontmoet vroeger of later het sterven van iemand uit zijn omgeving of het drama van de dood van een jonger of ouder kind. Het grote probleem voor veel mensen is dan: ‘Hoe troost ik? Wat mag ik wel of niet zeggen?’ Veel mensen hebben ook door het nog ontbreken van eigen ervaring geen idee over de duur van zo’n verdriet en/of de ernst ervan. Er is inmiddels veel geschreven en dagelijks komt er een nieuwe publicatie uit over sterven en dood, vanuit alle opties bekeken en beschreven. Veel van deze boekjes zijn nauwelijks geschikt en/of toegankelijk voor een doorsnee-lezer. Dat is met dit boekje ánders. Vanuit een vijftienjarige ervaring met nabestaanden van overledenen en met het scherpe inzicht van een intelligente gevoeligheid vertelt en adviseert de auteur. Voorin: ‘Dit boek over verlies van een kind gaat vooral over liefde voor kinderen.’ Ik zou eraan toe willen voegen: èn over liefde en oprechte aandacht voor mensen, voor het ontzettende, dikwijls onbegrepen of afgewezen verdriet. Heel zorgvuldig en duidelijk worden namen van andere boeken en uitgevers daarvan genoemd, per pagina, en achterin vat hij zijn stellingen nog eens samen en geeft een lijst van adressen voor hulpverlening.

ISBN 9024292670
Te bestellen via bol.com


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , ,

geen reacties

    Geef een reactie

    Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


    Trackbacks

    1. Boeken over rouwverwerking - Begrafenis-regelen.nl: Het regelen ... | Rouw op je dak! | Scoop.it