Bescherm erfgenamen tegen zichzelf

Nieuws — Door op 4 mei 2012 12:00

Veel erfgenamen brengen zichzelf en hun gezin in de problemen door ondoordacht te handelen. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) denkt dat dit voorkomen kan worden door een kleine aanpassing van het erfrecht.

Men kan op verschillende manieren met zijn of haar erfenis omgaan, wanneer iemand erfgenaam is. Zo kan de erfgenaam het nalatenschap verwerpen of zuiver aanvaarden.

Gevaar
Het gevaar bestaat echter dat er later schulden opduiken, waarvan de erfgenamen het bestaan niet wisten. De consequentie van zuivere aanvaarding is dan, dat de erfgenaam van zijn eigen geld moet bijbetalen, met alle gevolgen van dien. Voorzichtige erfgenamen doen er daarom verstandig aan de nalatenschap beneficiair te aanvaarden; dan wordt alleen het positief saldo geërfd.

Banken en nalatenschap
De EPN bracht eerder dit jaar verontrustend nieuws naar buiten vanwege het beleid van de banken met betrekking tot bankrekeningen van overleden personen. Banken laten onwetende burgers het nalatenschappen zuiver aanvaarden.
Onder druk van de Tweede Kamer is de staatssecretaris van Justitie momenteel met de banken in gesprek om dit beleid aan te passen.

De EPN heeft inmiddels aangekondigd in de maand mei voorstellen bekend te maken die enerzijds de druk op de rechterlijke macht zullen verminderen en anderzijds de rechtszekerheid zullen bevorderen.


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks