Asbewaring

Crematie — Door op 7 juli 2011 15:30

Tijdelijke asbewaring

De asbus moet gedurende één maand na de crematie in het crematorium blijven voordat verstrooiing of medeneming kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor asbussen welke uit het buitenland afkomstig zijn.
De as die naar het buitenland verzonden moet worden ter bijzetting of verstrooiing, mag niet eerder dan één maand na de crematie naar het buitenland worden verzonden. De maand termijn is gesteld om -indien noodzakelijk- nog onderzoek te kunnen doen naar de eventuele doodsoorzaak van de overledene.
Men kan om verschillende redenen afwijken van de termijn van één maand bewaring in het crematorium. Bijvoorbeeld omdat men de asbus in het buitenland wil bijzetten in een graf of om religieuze redenen de as daar snel verstrooid wil hebben etc. In die gevallen dient men zich te wenden tot de officier van justitie in de plaats en/of regio waar de overledene is overleden. Met zijn toestemming kan de verplichte termijn van 1 maand bewaring eventueel verkort worden.

 

Definitieve asbewaring

  • Bij een crematorium

De asbus geplaatst in een sierurn naar keuze kan bewaard worden in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium. Vaak is dat een columbarium, een nissenmuur of een daarvoor bestemd terrein, zoals een park of veld. Bij sommige crematoria is het ook mogelijk om een eigen urnengraf te laten aanleggen. Dit zijn meestal kleinere graven waarin een of meerdere urnen geplaatst kunnen worden, eventueel voorzien van een grafsteen of plaquette, overeenkomstig het reglement van het crematorium.

  • Op een begraafplaats

Ook kan men de asbus op of in een bestaand graf laten (bij)plaatsen. Dit kan zowel in een standaard graf als in een speciaal daarvoor geschikt gemaakt urnengraf. Wil men de asbus plaatsen op of in een bestaand graf dan is daarvoor de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Sommige begraafplaatsen beschikken over een eigen columbarium.

  • Op een gesloten begraafplaats

Op gesloten begraafplaatsen -begraafplaatsen die gesloten verklaard zijn omdat ze bijvoorbeeld ‘vol’ zijn- mogen asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de ruiming van het graf kunnen deze asbussen vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en eventueel bijgeplaatst worden in een ander graf of alsnog verstrooid worden of bij iemand thuis worden geplaatst.

  • Thuis

De asbus kan na één maand, meegenomen worden naar huis. Dit betekent in de praktijk dat de overledene in zijn Laatse Wil, zelf kan bepalen waar of bij wie z’n as bewaard moet worden. Is er geen laatste wens dan kunnen de nabestaanden dat bepalen.Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks