Cremeren (het proces)

Crematie — Door op 7 juli 2011 16:00

Als de plechtigheid in de aula is afgelopen, wordt de kist naar de invoerruimte gebracht. Dit is de ruimte waar de crematieovens staan. Op verzoek van de nabestaanden kunnen de bloemen en bloemstukken naar het columbarium worden gebracht. Het columbarium is het gedeelte waar de asbussen staan. Ook kunnen de bloemen en bloemstukken naar een bloemenheuvel of tafel worden gebracht. Elk crematorium heeft zijn eigen voorzieningen op dit gebied. Men kan overigens de bloemen ook meenemen of laten vernietigen. Een andere mogelijkheid is de bloemen bij de kist te laten. De kaartjes en de rouwlinten van de bloemstukken gaan terug naar de nabestaanden. Ook worden soms een paar bloemen samengebonden voor de familie.

De invoerruimte
Voordat de kist wordt ingevoerd, controleert een medewerker van het crematorium enkele documenten. Dit zijn het gemeentelijk verlof tot verbranding (WLB. art.11) en het document met het registratienummer (WLB. art.8 lid 2). De medewerker controleert de namen en het nummer van het document en van de kist. Zijn de documenten niet aanwezig of de nummers niet identiek, dan mag er niet worden gecremeerd.

Identificatie
Na controle van de documenten komt er een vuurvast steentje op de kist. Op dit steentje staat een uniek nummer, het zgn. crematie identificatie-nummer. Dit vuurvaste steentje blijft bij de kist tot de daadwerkelijke crematie heeft plaats gevonden en wordt met de as bewaard. Als er tot verstrooiing wordt overgegaan wordt het steentje uit de as verwijderd.

Het crematieproces

Ter bescherming van milieu en oven worden de eventueel aanwezige plastic of metalen handvatten van de kist verwijderd. Bij een temperatuur van tussen de 400°C en 700°C, afhankelijk van het soort oven, wordt de kist tezamen met het vuurvaste steentje in de oven ingevoerd.

De meeste crematieovens zijn computergestuurd, zodat het proces verder vrijwel geheel automatisch verloopt. In een agenda of een daarvoor speciaal aangemaakt document worden ter dubbele controle en archivering de naam van de overledene, dag van overlijden, registratie/ documentnummer, nummer van het identificatie steentje en tijd van invoer en ruiming genoteerd en ondertekend door de dienstdoende medewerker.
Het cremeren duurt, mede afhankelijk van het soort oven, tussen de anderhalf en 4 uur en vindt in principe direct na de crematieplechtigheid plaats.

Het ruimen van de oven
Nadat de crematie is voltooid wordt de oven geruimd. De aanwezige as en metaalresten worden opgevangen in een aspan, een soort opvanglade. Na afkoeling van de as worden eerst de metaalresten verwijderd. Dit kunnen de metalen resten van de kist zijn, maar ook resten van sieraden, het gebit of andere prothesen. Deze metaalresten worden in vrijwel elk crematorium apart bewaard en regelmatig opgehaald door een bedrijf dat deze metalen verder verwerkt. De opbrengst hiervan wordt elk jaar aan een goed doel toegewezen, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis of het Aidsfonds.

De ascremulator
De van metaalresten ontdane as gaat vervolgens door een ascremulator. Dit is een soort centrifuge, waarin de asresten als het ware fijn gemalen worden door middel van 2 of meer stalen ballen. Via een zeef komt de as uit de cremulator in de asbus.

De asbus
De asbus wordt voorzien van de gegevens van de overledene en de gegevens van het crematorium. Deze gegevens dienen onuitwisbaar te zijn en worden daarom meestal in het deksel geponst. In deze asbus wordt de as van de overledene minimaal een maand bewaard in het crematorium.

 


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks